top of page

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Data ultimei actualizări: 25.11.2021

 

Prin prezenta Politică ne propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare GDPR).

 

1. Cine suntem noi

 

Organic Generation S.R.L. este o companie care oferă posibilitatea unei interacțiuni între pacienți și specialiști în domeniul sănătății, în mediul online, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, fie că vorbim de telefon mobil, tabletă, laptop sau desktop. Compania este înregistrată în România, având Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/5243/2021, CUI 43966450.

 

Datele noastre de contact sunt:

E-mail: clinica@telomera.ro

Tel: +44 7570253435

 

2. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Organic Generation S.R.L., în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților care aplică pentru o consiliere medicală, nutrițională, psihologică și de stil de viață, prin serviciul de telemedicină și beneficiază de sfaturile avizate ale specialiștilor din cadrul clinicii noastre din confortul locuinței acestora.

Datele cu caracter personal sunt:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

 • Exacte și actualizate în termen;

 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

3. Care sunt tipurile de date prelucrate și scopul prelucrării

În contextul furnizării produselor noastre, în scopul încheierii și executării contractelor, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date: nume, prenume, email, telefon, documentele medicale relevante.

Pentru vizitatorii site-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookie (hyperlink).

 

4. Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în vederea încheierii și executării diferitelor contracte (ex. de servicii – consultații medicale) și în unele cazuri în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin (ex. de întocmire a documentației financiar contabile). De asemenea, unele activități de prelucrare sunt realizate în baza consimțământului oferit în prealabil, sau pentru atingerea interesului legitim al societății.

 

5. Care este durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale.

 

6. Cui transmitem datele cu caracter personal

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

7. Măsuri de protecție și garanții

Organic Generation S.R.L. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate colaboratorilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

 

8. Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către GDPR:

 • Dreptul de acces;

 • Dreptul de rectificare;

 • Dreptul la ștergere;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării;

 • Dreptul la portabilitate;

 • Dreptul la opoziție a prelucrării;

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

 • Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată;

 

Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa clinica@telomera.ro sau la telefon: +44 7570253435,  prin WhatApp, SMS sau apel vocal.

bottom of page