top of page

tERMENI sI CONDItii

TERMENI ȘI CONDIȚII

ORGANIC GENERATION SRL

 

CUPRINS:

1.    GLOSAR 

2.    ASPECTE GENERALE

3.    PARTICULARITĂȚI ALE SERVICIILOR OFERITE

4.    TAXE ȘI TARIFE

5.    MODIFICĂRI ALE PROGRAMĂRILOR

6.    RĂSPUNDERE

7.    EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ

8.    DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACEȘTI TERMENI 

9.    LEGISLAȚIA APLICATĂ ȘI JURISDICȚIA

10.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.  ASPECTE PRACTICE în privința programărilor 

12.  ASPECTE TEHNICE de avut în vedere în privința programărilor efectuate

 

 

 

 

1.GLOSAR

 

S.C. ORGANIC GENERATION S.R.L. pune la dispoziție o platformă online care conectează/ facilitează interacțiunea dintre Specialiști, care pot presta o activitate în mod legal online și/ sau într-o locație fizică (sediu, cabinet, birou etc) și Clienți care caută sau au nevoie de servicii practicate de aceștia (denumite în continuare ,,Servicii”), servicii care pot fi accesate la Telomera (denumit în continuare ,,Site”, ,,Platformă”, ,,Platformă online”) și/sau ca aplicații pentru telefoanele mobile, tablete, alte echipamente inteligente sau chiar prin APIs (Application Program Interfaces) (denumit în continuare ,,Aplicații”).

În cazul în care decideți să utilizați platforma Telomera – Lifestyle Medicine Clinic, acești Termeni și Condiții de Utilizare vă sunt aplicabile și descriu relația dintre dvs. și Telomera – Lifestyle Medicine Clinic.

,,Utilizator” reprezintă orice persoană sau entitate care a parcurs procesul de înregistrare în cadrul Platformei Telomera – Lifestyle Medicine Clinic, incluzând, dar fără a se limita astfel, pe Clienți și Specialiști.

,,Specialist” reprezintă un Utilizator, în prealabil înregistrat, care creează/ listează Sesiuni/ Programări prin intermediul platformei Telomera – Lifestyle Medicine Clinic.

,,Serviciu Specialist” reprezintă orice activitate și/ sau serviciu care se poate presta în mod legal și legitim în mediul online și/ sau într-o locație fizică (sediu, cabinet, birou etc) sau dacă nu este explicit interzis prin legea țării/ statului/ teritoriului în cadrul căruia Specialistul își desfășoară activitatea, de către un Specialist prestator, prin interacțiunea direct (audio și/ sau video și/ sau în persoană, într-o locație fizică) cu unul sau mai mulți clienți, independent sau simultan.

,,Client” reprezintă un Utilizator care solicită unui Specialist rezervarea unei Sesiuni/ Programări prin intermediul Platformei Telomera – Lifestyle Medicine Clinic sau un Utilizator care participă la o ședință online, desfășurată pe Telomera – Lifestyle Medicine Clinic sau la o ședință în persoană/ la cabinet/ la sediu desfășurată într-o locație fizică.

,,Ședință”, ,,Programare” sau ,,Sesiune” reprezintă un Serviciu Specialist care este listat de către un Specialist în vederea consumării și/ sau achiziționării de către un Client, prin intermediul Platformei Telomera – Lifestyle Medicine Clinic.

,,Ședință Online” reprezintă orice ședință/ programare/ sesiune gratuită sau plătită, rezervată în cadrul platformei Telomera – Lifestyle Medicine Clinic, care urmează să se desfășoare în mod online, prin interacțiunea video și audio direct pe Telomera – Lifestyle Medicine Clinic, dintre Specialist și Clientul sau Clienții săi.

,,Conținut” reprezintă orice material text, grafic, imagini, sunete, produs software, audio, video, informații sau alte material.

,,Conținut Telomera – Lifestyle Medicine Clinic” reprezintă întregul conținut pe care Telomera – Lifestyle Medicine Clinic îl pune la dispoziție prin platformă sau are legătură cu campaniile promoționale/ publicitare sau cu canalele oficiale, de social media, incluzând chiar conținut licențiat de către un Terț.

,,Conținut Utilizator” semnifică întregul conținut pe care Utilizatorul îl redactează, încarcă, afișează, publică, transmite sau îl include în profilul său de Utilizator, în cadrul mesajelor scrise/audio/video pe care le trasmite altor utilizatori Telomera – Lifestyle Medicine Clinic, dar și în cadrul Programărilor listate și/ sau la care ia parte cu ajutorul Platformei Telomera – Lifestyle Medicine Clinic. Forma acestui tip de conținut respectă regulile pltaformei, recomandările acesteia și/ sau bunele practice Telomera – Lifestyle Medicine Clinic.

,,Întregul Conținut” reprezintă Conținutul Telomera – Lifestyle Medicine Clinic și Conținutul Utilizatorilor.

,,Taxe” reprezintă orice comisioane, taxe cu privire la vânzări, taxe pe valoarea adăugată (TVA), taxe cu privire la bunuri și servicii etc.

 

2.ASPECTE GENERALE

 

Beneficiați de consiliere medicală, nutrițională, psihologică și de stil de viață, prin serviciul de telemedicină și de sfaturile avizate ale specialiștilor din domeniul sănătății din cadrul clinicii noastre, din confortul locuinței dumneavoastră. Serviciul medical de telemedicină oferă posibilitatea unei interacțiuni între pacienți și specialiști în mediul online, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, fie că vorbim de telefon mobil, tabletă, laptop sau desktop. Acest serviciu este disponibil ca o alternativă a consultațiilor în prezența pacientului în cabinetul medicului și este limitat în ceea ce privește posibilitatea de diagnosticare.

Este important să îți stabilești în prealabil întrebările pe care vrei să le pui și să le ai la îndemână și orice documente medicale relevante.

Recomandările cu caracter medical transmise de specialiști în urma consilierii medicale online sunt realizate pe baza simptomelor pe care pacientul le descrie și a documentației medicale pe care o pune la dispoziția cadrului medical. Este răspunderea pacientului să ofere o descriere cât mai corectă și completă a simptomelor, a stării generale de sănătate, a medicației folosite, istoricul medical și orice alți posibili factori externi cu care pacientul a intrat în contact (ex. persoane cu afecțiuni transmisibile, călătorii, substanțe de orice natură etc.).

Pacienții care accesează acest serviciu își asumă responsabilitatea informațiilor transmise și certifică veridicitatea lor pentru a primi o recomandare cât mai precisă din partea medicului/specialistului.

Important de reținut! Telemedicina nu înlocuiește consultanța din cabinet și în anumite situații pentru a putea pune un diagnostic și/ sau prescrie un tratament, medicul poate avea nevoie de investigații și analize suplimentare care să necesite prezența dumneavoastră în cabinet.

 

3. PARTICULARITATI ALE SERVICIILOR OFERITE

 

3.1. Ținând cont de faptul că acest serviciu se va face prin intermediul unei conexiuni telefonice sau online trebuie ținut cont de limitările legislative și tehnologice. Prin solicitarea și accesarea acestui serviciu, declarați că ați luat la cunoștiință întru totul despre aceste limitări, așa cum sunt explicate și în prezentul document.

3.2. În cazul sesiunilor de consiliere care se desfășoară video, nu doar audio, este necear accesul la o cameră video și un microfon funcționale, precum și la o conexiune de internet care să permită interacțiunea cu specialistul. Totodată, vă rugăm să vă asigurați că aveți dispozitivele încărcate sau sunt alimentate cu energie electrică.

3.3. După finalizarea consilierii, veți primi prin e-mail un raport medical care va cuprinde informațiile transmise telefonic sau prin apel video.

3.4. Operatorul S.C. ORGANIC GENERATION S.R.L. nu își asumă nicio răspundere în cazul în care consilierea medicală online nu se poate desfășura sau este întreruptă din pricina echipamentelor sau conexiunii de internet, caz în care aveți dreptul de a solicita reprogramarea sesiunii sau returnarea sumei de bani.

3.5. Ședințele de consiliere medicală desfășurate online vor fi oferite de către specialiștii operatorului S.C. ORGANIC GENERATION S.R.L., cu asigurarea confidențialității cadru medical-pacient. Pacientul este, la rândul său, responsabil pentru asigurarea confidențialității în spațiul de unde accesează consultația.

3.6. Rețeaua de comunicații, echipamentele, inclusiv cele audio-video, prin care operatorul S.C. ORGANIC GENERATION S.R.L. oferă consilierea medicală online sunt securizate, iar accesarea de către specialist a sesiunii de consultație se face prin credențiale unice puternice. Vă rugăm să vă asigurați că și rețeaua dumneavoastră are implementate măsuri de securitate.

3.7. Vom stoca imaginile și înregistrările cu dumneavoastră strict în scopul prestării serviciului, pentru punerea la dispoziție a înregistrărilor sau în baza interesului legitim al operatorului S.C. ORGANIC GENERATION S.R.L. pentru a face dovada desfășurării sesiunii de consultație.

3.8. Prelucrările de date precum înregistrarea, stocarea, redarea imaginii, de către pacienți, în afara situațiilor de la punctul 3.7. este interzisă.

3.9. Pacientul este rugat să țină seama de recomandările făcute de specialist. Acesta și operatorul S.C. ORGANIC GENERATION S.R.L. își declină orice răspundere în cazul în care pacientul nu urmează aceste recomandări. În cazurile în care recomandările efectuate în cadrul consultației nu îmbunătățesc simptomele prezentate, dacă simptomele se agravează sau apar reacții adverse este indicat ca pacientul să solicite o programare la cabinetul medical sau să apeleze serviciul de urgență 112.

4.TAXE SI TARIFE

 

4.1. Consiliere nutrițională (două ședințe: ședință inițială anamneză + ședință predare și explicare protocol nutrițional) – 360 lei sau prețul afișat în cadrul secțiunii Programări.

4.2. Consiliere nutrițională de tip ,,control” – 160 lei sau prețul afișat în cadrul secțiunii Programări.

 

4.3. Consiliere medicală inițială – 190 lei sau prețul afișat în cadrul secțiunii Programări.

4.4. Consiliere medicală de tip ,,control” - 160 lei sau prețul afișat în cadrul secțiunii Programări.

4.5. Ședință psihodiagnostic– 190 lei sau prețul afișat în cadrul secțiunii Programări.

4.6. Ședință psihoterapie – 190 lei sau prețul afișat în cadrul secțiunii Programări.

4.7. Plata se face în prealabil, online cu card bancar prin procesatorul de plăți online STRIPE (Visa/Maestro) sau manual, prin transfer bancar, în contul S.C. ORGANIC GENERATION S.R.L. afișat în secțiunea Plată.

4.8. Procesatorul va colecta pe site-ul securizat, în numele și pe seama Comerciantului, informații privind Utilizatorul Final doar în măsura în care ele sunt necesare prestării serviciilor.

4.9. Site-ul este securizat SSL (Certificarea SSL protejează tranzacțiile cu cardul de credit, transferul de date, datele de conectare și transmiterea fără risc a documentelor private prin intermediul Internetului).

4.10. Există posibilitatea de pachete de servicii, atât pentru fiecare specialitate medicală în parte, cât și pachete combinate (ex.  consiliere dietetică +  psihoterapie) dar și pachete speciale (ex. corporate).   Fiecare dintre aceste pachete este descris distinct într-o secțiune dedicată pe website.

 

5. MODIFICARI ALE PROGRAMARILOR

 

5.1.Pentru toate specialitățile durata maximă a consilierii medicale inițială la distanță este de 50 de minute, în timp ce consilierea medicală tip ,,control” este de 20 de minute. Orice prelungire a ședințelor peste minutele indicate va fi taxată suplimentar.

5.2.Data și ora programării poate fi modificată doar telefonic (mesaj scris pe WhatsApp), însă cu anumite condiții, acestea fiind: modificarea să fie anunțată cu minim 24 de ore înainte și existența unei singure posibilități de modificare. Nu se vor accepta două modificări (reprogramări) consecutive.

5.3.Programarea poate fi anulată doar telefonic (mesaj scris pe WhatsApp)  și cu minim 48 de ore înainte. În acest caz banii se vor returna în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării anulării în contul bancar din care ai efectuat plata.

5.4.In situația indisponibillității pacientului la momentul programării (lipsa răspunderii la telefon, întârzierea cu mai mult de 15 minute, sau lipsa apariției în camera online la data și ora programate etc.) consultația se consideră neonorată și suma achitată nu va putea fi returnată.

5.5.În cazul excepțional în care clientul nu va fi contactat la data și ora stabilite, acesta poate contacta operatorul, telefonic (apel vocal telefonic, apel vocal sau mesaj text prin WhatsApp) în primele 15 minute de așteptare cu privire la această situație. În cazul în care ședința programată nu va putea continua după minutele indicate din motive imputabile Specialistului, clientul va putea alege între restituirea integrală a sumei achitate și anularea programării, sau va putea stabili o nouă programare, beneficiind de un discount de 50% din prețul afișat al consultației, pentru următoarea consultație.

5.6.În orice altă situație în care, dacă din diverse motive Specialistul nu va putea onora consilierea medicală programată, clientul va fi anunțat cu cel puțin 24 ore înaintea programării și împreună cu consultantul operatorului se va stabili varianta cea mai convenabilă pentru client.

5.7.Dacă clientul dorește, poate programa următoarea consultație împreună cu medicul/specialistul. Medicul va transmite operatorului programarea pentru a se putea trimite pacientului factura proformă și a putea plăti. Totodată pacientul poate reveni pe platforma operatorului și achiziționa online următoarea programare, conform procedurii standard.

6.RASPUNDERE

Medicul/Specialistul răspunde pentru calitatea actului medical și pentru toate recomandările și tratamentele pe care le face.

7.EVENIMENTE DE FORTA MAJORA

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

8.DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACESTI TERMENI

Avem dreptul de a revizui şi modifica aceşti Termeni în mod ocazional și discreționar.

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Politicile privind protecția datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii și Politicile privind protecția datelor în vigoare în momentul vizitării Site-ului web.

9.LEGISLATIA APLICATĂ SI JURISDICTIA

Utilizarea Site-ului nostru web şi Contractele încheiate pentru consultațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui Site web vor fi guvernate de legislaţia română.

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Site-ului web sau în legătură cu aceste Contracte se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

10.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul SC ORGANIC GENERATION SRL are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în domeniul protecției datelor.

10.2. Pentru a cunoaște mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate  și Politica de cookies.

10.3. De asemenea pentru orice solicitări sau nelămuriri privind protecția datelor vă rugăm să ne contactați la adresa de email: clinica@telomera.ro

11.ASPECTE PRACTICE In privinTa programArilor

Pasul 1.

Programările se pot face prin platforma www.telomera.ro, accesând secțiunea Programări, sau prin WhatsApp la numărul +44 7570253435. Pacienții care se programează prin WhatsApp trebuie să furnizeze următoarele date:

  • Numele și Prenumele

  • Numărul de telefon

  • Specializarea dorită

  • Medicul/Specialistul la care dorește să se programeze

 

Pasul 2.

Dacă pacientul se programează direct prin platformă, poate alege din calendarul afișat de pe website ziua și ora programării, urmând apoi să primească un E-mail/ sms de confirmare a programării.

Dacă pacientul alege varianta de programare prin WhatsApp, atunci împreună cu consultantul operatorului vor stabili de comun acord data și ora programării.

Pasul 3.

In situația programării prin WhatsApp, veți primi o factură Proformă cu suma de plată pe care va trebui să o achitații în prealabil și să ne trimiteți dovada plății prin email.

Important! Dacă aveți anumite documente medicale (rezultate, analize, investigații, scrisori medicale etc.) relevante pentru problema dumneavoastră, vă rugăm să le atașați împreună cu dovada plății pentru ca medicul/specialistul să le poată analiza înainte de consultația la distanță.

Pasul 4.

După confirmarea plății vei fi contactat telefonic sau prin apel video la data și ora stabilite, de către medicul la care ai făcut programarea în vederea consilierii medicale la distanță.

12.ASPECTE TEHNICE de avut In vedere In privinTa programArilor efectuate

 

Astfel, înțelegeți și sunteți de acord că, în cazul consultațiilor:

12.1. Aveți instalat, configurat și veți folosi întotdeauna o cameră web și un microfon și că acestea funcționează corespunzător.

12.2. Aveți instalat, configurat și veti folosi un navigator web (browser) compatibil.

12.3. Aveți conexiune la internet stabilă și de mare viteză care să permită traficul de conținut video și audio.

 

12.4. În cazul în care decideți să utilizați o conexiune mobilă la internet (rețea celulară), aveți o conexiune stabilă la rețea și de mare viteză (4G) care funcționează fără întreruperi. Asigurați-vă de viteza de transfer și de limitele accesului la internet puse la dispoziție de furnizorul dvs. de servicii.

12.5. Veți participa în cadrul unei consultații dintr-un loc sigur, stabil și care nu este în mișcare (automobil, tren, avion, ambarcațiune/ vapor sau orice alt mijloc de transport sau de agrement).

12.6. Este responsabilitatea dvs. directă să vă asigurați de buna funcționare a tuturor echipamentelor necesare inițierii și desfășurării optime a unei consultații în cadrul platformei Telomera – Lifestyle Medicine Clinic.

12.7. Prezența altor persoane la consultație se poate realiza numai din motive medicale și de asistență și numai cu informarea prelabilă a medicului/specialistului, a operatorului S.C. ORGANIC GENERATION S.R.L. și acordul acestora.

 

Ultima revizuire a avut loc la data de: 09.01.2022.

bottom of page